Bondelaget ser skjevheten

Bondelaget vil revurdere standardkontrakten.