Flere langtidsledige i arbeid

Ledighetstallene i Rogaland for november viser en nedgang for de langtidsledige.