• Hans Petter Jacobsen

Mye mer enn et etegilde

Det ble omsatt mat for mellom 25 og 30 millioner kroner på firedager i Gladmat-bodene langs Vågen. Men den langsiktigeverdiskapningen er vel så viktig, ifølge festivalsjefen.