Frykter Nordnorge får alt

Vestnorsk Havbrukslag er svært skeptiske flere sider ved Fiskeriministerens planer for å dele ut nye laksekonsesjoner.