Sprengt SFO i Sola

40 barn står uten skolefritidstilbud i Sola fra høsten av. SFO-en nekter å ta inn flere.