Tine regner på jærsk stormeieri

Et nytt jærsk stormeieri for oster og andre faste produkter er en mulighet når Tine Meieriet Sør nå vurderer lønnsomheten til seks meierianlegg.