Ryfylke folkehøgskule blir truleg lagt ned

Berre 8-9 elevar har takka ja til elevplass ved Ryfylke folkehøgskule. Førstkomande måndag samlast styret.