Raskere behandling for de akutt syke

SiR er i gang med et prøveprosjekt der sykepleierne i akuttmottaket selv tar blodprøver av pasientene. Det reduserer ventetiden og effektivisere behandlingen.