Støtter HiS-krav om lik behandling

— Nytt universitet på Ullandhaug skal ikke bli noe b-universitet. Det slår stortings- politikere fast etter HiS-bekymring for forslag om lovendring.