Gir opp gjenreising av sag

Sagentusiastane på Sand er heilt utslådde etter at styret i Ryfylke Kultur RK 13 har sagt at ein ikkje kan hjelpa Randi Bentzen med lagringsplass og tomt og Hiimsaga.