Fiskarane jaga frå Blå Promenade

Fiskarane ved Steinkarkaien er nå råka av det kommunale byråkratietog må vekk frå kaien.