Oppgitt over eldreomsorgen i Sandnes

Kari Helberg Jaatun synes det er meningsløst å si at eldreomsorgen i Sandnes er god.