Moderne biler gir pølsestasjoner

De nye bilene er årsaken til at bensinstasjonene er blittpølsestasjoner. Bileierne spør også mindre om hjelp enn før.