Kommunen, ikke Vegvesenet

HAVNERINGEN: Arve Simonsen, som er fagleder for vei— og trafikkavdelingen i Stavanger kommune, presiserer at det er kommunen, ikke Statens Vegvesen, som er ansvarlige for arbeidet med den nye rundkjøringen i krysset Verksgaten-Klubbgaten.