Ulovlig fylling på Li

En gårdeier på Li har fått frist til 1. oktober for å fjerne en ulovlig fylling. Grunneieren mener saken bygger på en misforståelse.