CP-barn får for lite opp- fylgjing

Barn med lettare form for cerebral parese (CP) i Rogaland får ikkje nok oppfylgjing av spesialisthelsetenesta.