- Fornøyde brukere kan ikke legitimere lovbrudd

Målet helliger ikke middelet når det gjelder behandling av vanskelige ungdommer, mener barnevernsforsker Jarmund Veland.