- La ulovlige bomgebyrer bli overført til eldreomsorg

400.000 kroner er betalt inn i ulovlige gebyrer tilBomveiselskapet. Jussprofessor Henning Jakhelln krever at pengeneblir overført til eldreomsorgen.