Fille bom, bom, bom

Magnus Rovik har kvittering for betalt bompengeavgift, men fikklikevel «bot». — Helbom, konstaterer Rovik.