Hasse, jazz og SAS

— Er det noen som kaller deg Per Hasse? - Nei, det er få. Jeg haddenoen gamle tanter, men det er lenge siden, sier Per Hasse Andersen,som nesten alle bare kaller Hasse.