Rekordoppslutning om 1. mai

Over 4000 deltok i årets 1. mai-feiring i Stavanger, svært mangeunder paroler for fred og mot Israels krigføring. I tillegg stilteBraathens-ansatte knallsterkt opp.