Hissig om Badedammen

Har Badedammen-saken ført til tillitskrise mellom administrasjon og politikere? Utsagnet førte i går til en meget hissig diskusjon i kommunalutvalget.