Utbyggere tar få sjanser med radon

Boligutbyggerne mener de tar radonproblemet på alvor. Ved nybyggingutgjør sikringstiltak mot den helseskadelige gassen bare 2000kroner av de totale byggekostnadene.