Sykehjem og åpen omsorg prioriteres

To millioner til sykehjemmene og åtte millioner kroner til hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Slik foreslår administrasjonen at pengepotten som er satt av til pleie og omsorg skal fordeles.