Strandsonen er faresone

De sto på sitt under Fylkesmannens befaring av strand— sonen på Usken i går. Men fortsatt er bryggene til flere hytteeiere i faresonen.