Mjølk to gonger om dagen

Dyrevernsnemnda i Klepp meiner høgtytande kyr skal mjølkast to gonger om dagen. Det er svaret på Torger Nærland sitt spørsmål om å få lov å mjølka kyrne ein gong om dagen.