Overkjørt av effektiv lobby

Stavanger og ordfører Johan Sevland har langt på vei dratt lasset for Jåttå alene. Mens hans ordførerkollega i Bodø, Odd-Tore Fygle, har kunnet lene seg på en uhyre effektiv og brei kampanje fra hele landsdelen i kampen om hvor Forsvarets hovedkvarter skal ligge.