Knutsen fikk delvis medhold

Hovedverneombud Ole Valen i politi— og lensmannsetaten er i Jærenherredsrett dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisning tillensmannsfullmektig Jens Sverre Knutsen. Rettens flertall,bestående av meddommerne, fant at det ikke hadde funnet stedmobbing av nytilsatt lensmann Gina Rolfsen Røvik.