Kleppa frykter for fylkesøkonomien

Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppa er kritisk til at fylkeskommunene bare får 200 millioner kroner i forbindelse med at staten nå overtar sykehusdriften.