Vei til Skorpefjell kan løse tomtenød

5 millioner kroner vil vei til boligfelt på Skorpefjell koste.