Vanskelig å oppdage gangfelt

Bliknede gule lys ved gangfelt bør bli vanlig, menertrafikkfikseren Arve Simonsen i Stavanger kommune.