Telehiv eller gotter?

EIGANES: Er det telehiv eller de sterke gottene på Egenes? Det er blitt et nokså vanlig syn langs gjerdet til Ledaal på Eiganesveien; store steiner utover fortauet — steiner som hører hjemme øverst på Kongens steingjerde.