Det vanskelige valget

Uten å gi betenkningstid ba vi 15 elever på Strand videregående skole skrive ned egne tanker om det å overta familiegården.