Foreslår å legge nytt matdirektorat til Stavanger

Både landbruk, oppdrett og fiskeri vil tjene på at staten oppretteret nytt matdirektorat — og det bør legges til Stavanger.