Messehaklar og stolaer

Det var ikkje berre i gamle tiders Europa at prestane vart utstyrde med presteskrud av gyllenlêr. Der skjer også i våre dagar. No framover til Langfredag kan du sjå både messehaklar og stolaer laga i gyllenlêr av Olaug Kalve Størkson frå Bømlo.