Vil ha nytt botilbud for rusmisbrukere

Høyres Petter Tjessheim beklaget i innledende runde at partiet ikke fant penger til lavterskeltilbud for rusmisbrukere. Etter pausen i utvalg for levekår i går snudde han.