Utelukker ikke straffbare forhold

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil ikke utelukke at det er begått straffbare forhold i spionsaken hvor Stein Viksveen ble frifunnet fredag.