Fornøyd klubbleder

— Dette ser ut som en foreløpig løsning hvor den største aksjonærenikke får for stor innflytelse, sier klubbleder Einar Risa påKværner Oil & Gas på Buøy.