Innstiller Soma-utbedring

Arbeidet for å skape et bedre inneklima ved Soma skole, erinnstilt. Kommunen vil se på ressurssituasjonen før de starter oppigjen.