Beinharde spareplanar i Finnøy

Sentralisering av all under— visning, inndragning av stillingar og kutt i tilbod til unge og eldre. Dette er element i sparedebatten som nå har starta i Finnøy.