Stress over alt

Det er ikke bare i hjemmetjenesten at de sliter med stress og dårlig arbeidsmiljø. Dette har Arbeidstilsynet tatt konsekvensen av gjennom en aksjon som setter søkelyset på stress i arbeidslivet generelt.