Kutter stillinger i psykiatrien

Helse Stavanger kutter sju stillinger innen psykiatrisk klinikk. I tillegg skal 39 overtallige ansatte i psykiatrien flyttes til en ressursgruppe og jobbe der det er mest bruk for dem.