Triste og overraska over nedlegginga

Nedlegginga av asylmottaket på Sand, kom brått på heile suldalssamfunnet.