Borerigg i drift

Boreriggen «Transocean Vildkatt» kom tirsdag i drift i Nordsjøen daslepet røk. Det var 80 personer om bord på riggen da slepet røk, ogdet tok to og en halv time før man igjen hadde fått sleper om bord.