Vurderer tunnel på fjordbunn

Fylkeskommunen vil nå utrede en såkalt senketunnel over Gandsfjorden som ett av alternativene for fjordkryssing.