Forlenget omstilling til fylkesbehandling

Halvert pott for Start i Sokndal og full pott for omstillingsprogrammet i Dalane, lyder innstillingen foran politisk behandling i fylkeskommunen.