Utkantane får svi mest

Suldal ynskjer unge familiar hit. Då er det eit dårleg signal å leggja ned legekontora i utkanten.