Stenger i Vågen

Under større spesialarrangementer i sommer blir deler av gatene rundt indre Vågen stengt.