Økt skatteinngang til kommunene

Lav arbeidsledighet og høyere lønnsnivå er blant årsakene til atskatteinngangen til kommunene på Nord-Jæren har økt med opptil 15prosent i første halvår.