Vurderer flere myntautomater

Statens vegvesen vurderer å doble myntkapasiteten ved bomstasjoneneved Tastatorget og Bråstein.